Visma Administration 1000

Skrivarinställningar

Under Skrivarinställningar kan du välja skrivare till respektive utskriftsgrupp och också göra inställningar för skrivaren. Du når dialogen för inställningarna genom att välja Arkiv - Inställningar - Skrivarinställningar.

I dialogrutan som visas ser du en lista över de skrivare som valda för respektive dokumenttyp. Vill du ändra skrivare för en dokumenttyp klickar du på pilen i kolumnen Skrivare på den aktuella raden, väljer en skrivare och klickar på OK. De skrivare som du kan välja mellan är de som finns installerade i Windows.

Vill du göra inställningar för själva skrivaren klickar du pilen i kolumnen Skrivare på den aktuella raden, markerar en skrivare och klickar på knappen Inställningar. Nu öppnas en dialogruta med egenskaper för den valda skrivaren. Du gör dina inställningar och klickar sedan på OK.

Du installerar, konfigurerar och ändrar standardinställningar för skrivare med hjälp av Kontrollpanelen i Windows.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...