Visma Administration 1000

Importera språk

Du når programfönstret genom att välja Arkiv - Inställningar - Språk- Ny.

Här kan du importera språk till ditt program. Här finns alla tillgängliga ISO-koder för språk tillsammans med en benämning.

Om du använder Visma AutoInvoice måste dina språkkoder vara godkända ISO-koder. ISO-koderna är standardiserade koder för språk och är baserade på standarden ISO 639-1. Genom att använda ISO-koder säkerställs att avsändare och mottagare av elektroniska dokument betecknar språk på samma sätt.

Gör så här för att importera språk:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Språk.
  2. Klicka på knappen Ny.
  3. Markera de språk du vill lägga till i ditt program genom att använda markeringsrutan i kolumnen Importera.
  4. Klicka på Plocka.

Relaterade avsnitt

Språk

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.