Visma Administration 1000

Språk

Du når den här bilden på två sätt. Du har tillgång till samtliga möjligheter om du väljer Arkiv - Inställningar - Språk. När du kommer till den här arbetsbilden i plocka-läge är möjligheterna något begränsade. Du kan ändra benämning och lägga till språk i listan, men inte radera befintliga.

Med hjälp av den här bilden definierar vilka språk du vill använda i ditt företag. I programmet finns en fast lista, som du inte kan ändra, med alla korrekta ISO-koder för språk. Från den listan plockar du de språk du vill ha valbara i ditt program. Du lägger till språk i din lista via knappen Ny och tar bort med hjälp av knappen Radera.

Språkkoden används bl a för att välja rätt språkversion i rubriker, i påminnelsetexter och på artikelbenämningar. Du kan välja bland de språk du anger här när du registrerar en ny kund, en ny leverantör eller en ny artikel.

Språkförteckningen finns kvar även om du raderar ett företag. Installerar du ett företag via en säkerhetskopia som använder språk som inte finns i din språkförteckning, lägger programmet in de språkkoder som saknas i din språkförteckning.

Ta inte bort ett språk som du använder i ditt företag. Raderar du ett språk som används, försvinner alla artikelbenämningar och övriga språkberoende inställningar. Språken gäller för hela programmet, inte enbart för ett enskilt företag.

Relaterade avsnitt

Importera språk

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...