Visma Administration 1000

Inventering, kortläge

Programdelen finns under Artiklar/Lager - Inventering.

I den här tabellen finns de artiklar som är markerade som lagervara. Ange inventerat antal i kolumnen Inv antal och kontrollera att datumet i Invdatum är korrekt.

Efter inmatningen av inventeringsuppgifterna ska du ta ut en inventeringsjournal. Journalen innehåller inga konteringar utan enbart uppgifter om förändringar av antalet. För att konteringarna ska föras över till bokföringen måste du skriva ut lagerförändringsjournalen och godkänna den.

Observera att du inte ska använda inventering för att lägga in artiklar när du börjar använda programmet eller har en ny artikel, för då blir FIFO-värdet fel. Vid sådana tillfällen ska du använda manuell inleverans i stället.

Du kan göra en inventering i efterhand.

Relaterade avsnitt

Ändra inventerat antal
Gör inventering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...