Visma Administration 1000

Ändra till bevakning, kommando

Kommandot Ändra till bevakning hittar du i programdelen Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

Detta kommando kan du välja när ett uppdrag har status Välj åtgärd eller Automatisk bevakning. Kommandot innebär att du ger AutoCollect uppdraget att bevaka din obetalda faktura. Kunden kommer i och med detta att få en påminnelse om sin skuld minst en gång per år.

  1. Välj Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.
  2. Markera den aktuella raden i kolumnen Markering.
  3. Välj kommandot Ändra till bevakning.

Om uppdraget hade status Automatisk bevakning när du valde kommandot kommer statusen att ändras till Bevakning direkt.

Om uppdraget hade status Välj åtgärd när du valde kommandot kommer statusen att ändras till Uppdateras (Bevakning) och först när AutoCollect har bearbetat uppdraget kommer det att få status Bevakning.

Skillnaden mellan Automatisk bevakning och Bevakning är att du har gjort ett aktivt val att uppdraget ska bevakas om ett uppdrag har statusen Bevakning.

Så här kan ett bevakningsbrev från Visma Financial Solutions till din kund se ut:

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag
Visma AutoCollect
Skicka uppdrag, kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)