Ångra ansökningar, kommando

Kommandot Ångra ansökningar hittar du i programdelen Betalningar - Skattereduktion, fliken Beslut.

Om en ansökan av någon anledning har blivit felaktig kan du ångra den för att på nytt skapa en korrekt fil/underlag till Skatteverket. Genom att markera den felaktiga ansökan och sedan välja kommandot Ångra ansökningar så flyttas den tillbaka till fliken Ansökan och blir på så sätt ansökningsbar igen.

Relaterade avsnitt

Ansök om skattereduktion för husarbete/grön teknik
Skapa ansökan, kommando

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.