Visma Administration 1000

Återkalla uppdrag, kommando

Kommandot Återkalla uppdrag hittar du i programdelen Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

Detta kommando kan du välja om du inte vill att tjänsten ska fortsätta kravhanteringen för ditt uppdrag och om du vill hantera kundens fordran på egen hand i programmet.

  1. Välj Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.
  2. Markera den aktuella raden i kolumnen Markering.
  3. Välj kommandot Återkalla uppdrag.

Nu kommer din begäran om att återkalla uppdraget att bearbetas av AutoCollect, under den här tiden har uppdraget status Uppdateras (Återkalla). När bearbetningen är klar flyttas uppdraget tillbaka till fliken Skapa uppdrag och får status Förfallen (Återkallat). Du kan alltid skicka ett återkallat uppdrag på nytt.

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Skapa uppdrag
AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
Visma AutoCollect

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)