Visma Administration 1000

Bevilja anstånd med betalning, kommando

Kommandot Bevilja anstånd med betalning hittar du i programdelen Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

Om din kund har svårt att betala sin faktura i tid har du möjlighet att bevilja kunden anstånd med betalningen. Detta gör du genom att använda kommandot Bevilja anstånd med betalning. Du kan välja det här kommandot när ett uppdrag har status Påminnelse eller Inkassokrav.

Att bevilja anstånd med betalning är inte detsamma som att ändra förfallodatum på fakturan. Om du väljer att bevilja anstånd är det först efter det angivna anståndsdatumet som uppdraget kan gå vidare till en ny status i kravhanteringsprocessen, till exempel gå från status Påminnelse till Inkasso.

Om det angivna anståndsdatumet ligger före det datum som inkassokravet normalt ska skickas, så blir det det senare datumet som gäller för utskick av inkassokrav.

Din kund kan inte begära anstånd direkt hos Visma Financial Solutions utan det måste ske via dig och ditt program.

  1. Välj Betalningar - AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.
  2. Markera den aktuella raden som du vill bevilja anstånd för i kolumnen Markering.
  3. Välj kommandot Bevilja anstånd med betalning.
  4. Ange det datum som kunden senast måste betala sin faktura.

Det är först när detta datum har passerat som nästa steg i kravhanteringsprocessen får påbörjas.

  1. Välj OK.

Uppdraget får nu status Uppdateras (Anstånd) och när AutoCollect har bearbetat uppdraget återgår uppdraget till föregående status.

Om du vill se anståndsdatumet kan du välja in kolumnen Anståndsdatum. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
Visma AutoCollect

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)