Visma Administration 1000

Direktbetala AutoCollect, kommando

Kommandot Direktbetala hittar du i programdelen Kundfakturor.

Detta kommando används om din kund gör en inbetalning direkt till dig, trots att du har skickat den förfallna fakturan till AutoCollect.

Direktbetalningen kommer med på inbetalningsjournalen för de inbetalningar du gör.

Använder du dig av funktionen Återrapportering inbetalningar och läser in en fil som innehåller inbetalningar för ett pågående uppdrag hos AutoCollect måste du också göra en direktbetalning om din kund har gjort en inbetalning direkt till dig. Du får information om detta genom att raden får en röd ikon. När direktbetalningen är behandlad hos AutoCollect tar du bort den röda ikonen genom att markera raden och klicka på knappen Radera.

Relaterade avsnitt

Hantera inbetalning från Visma AutoCollect
Visma AutoCollect
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)