Visma Administration 1000

Färdigställ beslut, kommando

Kommandot Färdigställ beslut hittar du i programdelen Betalningar - Husarbete.

När du väljer att färdigställa beslut kommer en betalrad att skapas på fakturan och raden försvinner från fliken Beslut. När betalraden är skapad är allt arbete från Skatteverket avslutat. Det är bara rader som är markerade som blir färdigställda.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)