Fördela inleveranser, kommando

Kommandot Fördela inleveranser används i programdelen Försäljning - Order. Med hjälp av det här kommandot kan du enkelt se vilkar ordrar som tidigare inte har kunnat levereras på grund av att det har saknats artiklar i lager.

När du väljer kommandot Fördela inleveranser visas alla de orderrader där beställt antal inte stämmer överrens med levererat antal. För att orderraderna ska visas får ordern inte vara markerad för Makulerad, Levererad eller Fakturerad.

I kolumnen Resterande antal ser du hur många artiklar som saknas på respektive orderrad. I kolumnen Tillgängligt antal ser du hur många av de olika artiklarna som nu finns tillgängliga och som kan fördelas ut på orerraderna.

För att fördela ut tillgängliga artiklar klickar du i kolumnen Levererat antal och skriver in det resterande antalet där. Samtidigt som du gör detta räknas antalet i kolumnen Tillgängligt antal ner med motsvarande siffra. Detta gäller alla rader som artikeln finns med på. Fördelar du flera artiklar än vad som finns tillgängligt visas det med röda siffror.

Vill du anpassa vilka kolumner som ska visas i tabellen, eller i vilken ordning de ska visas, högerklickar du i tabellen och väljer Kolumninställningar. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar.