Förhandsgranska, kommando

Kommandot Förhandsgranska kan du använda i programdelen Försäljning - Fakturahantering.

Du markerar en eller flera fakturor och klickar sedan på kommandot Förhandsgranska. Då öppnas ett nytt fönster där du kan se hur fakturan kommer att se ut. Från fönstret Förhandsgranska kan du välja att skriva ut, söka i utskriften, förstora/förminska utskriften eller gå till en specifik sida.

När du väljer att skriva ut från fönstret Förhandsgranska skrivs fakturan ut enligt de inställningar du har gjort på kunden eller fakturan. En faktura som skrivs ut via Förhandsgranska blir markerad som skickad. Vill du granska eller skriva ut ett dokument, utan att det blir markerat som skickat, gör du det via knappen Förhandsgranskning till pdf. Läs mer i avsnittet Förhandsgranska utskrifter.

Relaterade avsnitt