Visma Administration 1000

Gör definitiva, kommando

Med kommandot Gör definitiva ersätter du de gamla priserna med de nya. Väljer du det här visas en bild med frågan om det går bra att ersätta de gamla priserna. Ångrar du dig och inte vill utföra kommandot klickar du på Nej. Väljer du att klicka på Ja ersätts de gamla priserna med de nya.

När du gör priserna definitiva får du också möjlighet att uppdatera kalkylpriserna på de dokument som inte är definitiva.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)