Visma Administration 1000

Hämta underlag - Visma Tid Smart, kommando

Detta kommando visas endast om du har en markering för Visma Tid Smart under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration. Du kan använda kommandot i programdelen Kundfakturor.

Observera att du inte kan hämta fakturaunderlag från Visma Tid Smart som innehåller paketartiklar.

Gör så här:

  1. Välj Kundfakturor.

Om det finns fakturaunderlag att importera från Visma Tid Smart visas det i informationslisten ovanför arbetsbilden.

  1. Välj kommandot Hämta underlag - Visma Tid Smart. Du kan också klicka på Läs in.
  2. Klicka på Ja.

När importen är klar får du information om hur många poster som har importerats.

Innehåller fakturaunderlagen nya kunder, projekt eller resultatenheter får du en fråga om du vill lägga upp dessa i programmet.

  1. Klicka på OK.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...