Visma Administration 1000

Importera IB från SIE, kommando

Med hjälp av kommandot Importera IB från SIE kan du importera ingående balans från SIE-fil till ditt företag. För att importen ska kunna genomföras får det inte finnas några belopp i kolumnen Företaget tot.

  1. Välj Bokföring - Ingående balans.
  2. Välj kommandot Importera IB från SIE.
  3. Leta upp den SIE-fil vars ingående balans du vill importera, markera den och klicka på Öppna.

Om information i filen och det aktuella bokföringsåret är olika visas en infolista. Innehåller infolistan fel kan importen inte genomföras. Innehåller listan varningar eller upplysningar kan du välja att stänga listan och därmed avbryta importen eller fortsätta och genomföra importen i alla fall.

När importen är klar får du ett meddelande om det.

Relaterade avsnitt

Ingående balans, listläge
Överför UB från föregående år

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...