Infoga rad, kommando

Om du har glömt att registrera en rad kan du använda kommandot Infoga rad. Du kan använda kommandot när du står i kortläget för verifikation, order, avtal, konteringsmall och kundfaktura. Du kan bara infoga rader på verifikationer som inte är registrerade och på dokument som inte är skickade.

Gör så här:

  1. Placera insättningspunkten på den rad där du vill infoga den nya raden.
  2. Välj kommandot Infoga rad. Du kan även använda snabbkommandot Ctrl+plustecknet.

Relaterade avsnitt