Visma Administration 1000

Inställningar, kommando

Kommandot Inställningar hittar du i programdelen Betalningar - Betalningspåminnelser.

Genom att använda kommandot Inställningar kommer du direkt till de inställningar som ligger under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Betalningar - Påminnelser och ränta.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...