Visma Administration 1000

Kommentar, kommando

Det här är en funktion som du kan använda för att skriva egna kommentarer om ett visst dokument. Funktionen kan användas på order, avtalsfakturor och fakturor. Kommentaren visas endast i programmet, den kan alltså inte skrivas ut separat och den kommer inte heller med när själva ordern, avtalsfakturan och fakturan skrivs ut.

Kommentaren följer med i följande fall:

  • Om du skapar en faktura från en order följer kommentaren med till fakturan.
  • Om du skapar en faktura från ett avtal följer kommentaren med till fakturan.

Om det finns en kommentar på ett dokument är kommandot markerat i menyraden.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...