Kontrollera rekommenderat utskriftsval, kommando

Du hittar kommandot Kontrollera rek. utskriftsval under Försäljning - Fakturahantering.

Med det här kommandot kan du kontrollera om det finns fakturor i din lista som har ett rekommenderat utskriftsval, det vill säga om kunden vill ta emot fakturan som en e-faktura eller som en faktura i Kivra om det är en privatperson. Det rekommenderade utskriftsvalet visas i kolumnen Rekommenderat och bara om du har ett annat utskriftsval angett på fakturan.

Du kan välja vilka fakturor du vill kontrollera genom att markera i kolumnen Markering. Är det inga fakturor markerade görs kontrollen på alla fakturor i listan.

Vill du använda det rekommenderade utskriftsvalet byter du direkt på raden i kolumnen Utskriftsval eller använder du kommandot Använd rek. utskiftsval. I samband med att du använder kommandot Använd rek. utskiftsval får du även möjlighet att uppdatera ditt kundregister med det nya utskriftsvalet.

Relaterade avsnitt