Kopiera, kommando

Med detta kommando kan du kopiera till budgeten från föregående års budget och föregående eller innevarande års saldo.

Gör så här:

  1. Öppna den budget eller prognos du vill kopiera uppgifter till.
  2. Placera insättningspunkten i den kolumn du vill kopiera uppgifterna till.

Om du vill kopiera till ett enskilt konto eller en resultatenhet ska du markera det kontot eller den resultatenheten i respektive kolumn.

  1. Välj kommandot Kopiera. Du kan också använda snabbkommandot Alt+K+O.
  2. Ange vilka värden du vill kopiera i rutan Kopiera från.
  3. Ange tidsintervallet du vill kopiera i fälten Fr o m och T o m. Anger du hela föregående bokföringsår kopieras föregående års budget eller saldon, anger du hela nuvarande bokföringsår kopieras innevarande års budget eller saldon. Du kan själv ändra tidsintervallet om du vill.
  4. Ange vart uppgifterna ska kopieras. Du kan välja att kopiera till aktivt konto eller till flera konton i det intervall du själv anger. Om du väljer Aktivt konto visas ett fält med aktivt konto i dialogrutan.
  5. Ange om hela företaget ska kopieras, med resultatenheterna eller endast aktiv resultatenhet. Om du väljer Aktiv resultatenhet visas ett fält med aktiv resultatenhet i dialogrutan.
  6. Välj Kopiera när du är klar med dina val.
  7. Svara Ja för att genomföra kopieringen och Nej om du inte vill det.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.