Visma Administration 1000

Koppla konton, kommando

Här kan du se kopplingar mellan olika kontoplaner och år. Kopplingar kan vara nödvändiga att göra om ett konto till exempel har delats upp i flera konton eller har tagits bort i kontoplanen för det aktiva året.

De konton som inte har någon koppling är märkta med ett ? och de konto som inte ska ha en koppling är märkta med !. För att ändra en koppling ställer du dig i kolumnen Kopplat kontonr och anger det kopplade kontot.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.