Visma Administration 1000

Läs in återrapporteringsfil, kommando

Kommandot Läs in återrapporteringsfil kan du använda både för dina leverantörsutbetalningar och kundinbetalningar. Du hittar mer information i avsnitten Återrapportera leverantörsbetalningar och Återrapportera kundinbetalningar.

Utbetalningar

  1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
  2. Välj kommandot Läs in återrapporteringsfil för att läsa in återrapporteringsfilen.

Nu visas en dialog där du får välja vilken fil du vill läsa in. Inläsningen visar filerna i den mapp som finns angiven under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.

  1. Markera den fil du vill läsa in och klicka på Öppna.

När du har läst in filen är de fakturor som finns med i filen markerade för betalning. Betaldatum och Belopp kr är ifyllda med uppgifter från filen.

Om det finns några fel i filen visas en dialogruta med uppgifter om det.

  1. Bearbeta de fakturor där det behövs.

Om det inte finns några fel eller varningar för dina leverantörsbetalningar flyttas filen automatiskt till en historikmapp. Där sparas den med ett nytt filnamn som inleds med datumet för inläsningen. Historikmappen finns i företagsmappen och heter SPCS_LEVBET.

  1. När du är klar med eventuella bearbetningar skriver du ut en journal på vanligt sätt.

Inbetalningar

  1. Välj Betalningar - Återrapportering inbetalningar.
  2. Välj kommandot Läs in återrapporteringsfil för att läsa in återrapporteringsfilen.

Nu visas en dialog där du får välja vilken fil du vill läsa in. Inläsningen visar filerna i den mapp som finns angiven under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.

  1. Markera den fil du vill läsa in och klicka på Öppna.

Om inbetalningarna kan matcha dina kundfakturor får de status Klar för journalföring.

Om det finns något som behöver åtgärdas visas detta med ikoner i kolumnen Status. Läs mer i avsnittet Återrapportera kundinbetalningar.

  1. Bearbeta de fakturor där det behövs.

Återrapporteringsfilen för dina inbetalningar ligger kvar på samma ställe som där den lästes in.

  1. När du är klar med eventuella bearbetningar skriver du ut en journal på vanligt sätt.

Relaterade avsnitt

Återrapportera kundinbetalningar
Återrapportera leverantörsbetalningar
Hantera inbetalning från Visma AutoCollect
Direktbetala AutoCollect, kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...