Visma Administration 1000

Läs in e-order, kommando

Med tjänsten Visma AutoInvoice har du möjlighet att läsa in order direkt till ditt program. Det innebär att orderuppgifterna automatiskt läggs in i ditt program utan att du behöver göra någon manuell registrering.

Gör så här för att läsa in en e-order:

  1. Välj Försäljning - Order.

Programmet känner nu av om det finns e-order att läsa in. Om du har e-order att läsa in visas detta i en informationslist ovanför arbetsbilden. Du kan även välja kommandot Läs in e-order för att kontrollera om det finns e-order att läsa in.

  1. Klicka på Visa så visas vilka ordrar du kan läsa in.
  2. Välj Förhandsgranska om du vill se hur en order ser ut innan du läser in den. Du måste stå på den order du vill förhandsgranska.
  3. Välj de ordrar du vill läsa in genom att markera dem i kolumnen Markering. Vill du läsa in alla order som visas kan du markera dem genom att välja knappen Markera alla.
  4. Klicka på Läs in.

När inläsningen är klar ser du i listläget vilka som är inlästa via AutoInvoice. Detta visas i kolumnen Inläst via.

  1. Kontrollera de ordrar du har läst in via AutoInvoice så att alla uppgifter du behöver finns med.

Relaterade avsnitt

Visma AutoInvoice
Skicka dokument via Visma AutoInvoice
Kontrollera mottagare av elektroniska dokument
Läs in e-fakturor, kommando
Visma AutoInvoice, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)