Visma Administration 1000

Markerade poster

Fönstret Markerade poster visas när du har valt kommandot Massuppdatera och sedan knappen Markerade. I fönstret visas en lista över de poster som är markerade och som blir uppdaterade när du genomför en massuppdatering.

Gör så här:

  1. Markera de poster du vill ändra i listläget för det aktuella registret.
  2. Välj kommandot Massuppdatera.
  3. Välj knappen Markerade eller snabbkommandot Alt+M.

Nu visas de poster som är markerade för massuppdatering. Du kan inte göra några ändringar i den här listan. Vill du göra ändringar går du tillbaka till listläget och avmarkerar posten där.

  1. Klicka på knappen Skriv ut eller använd Alt–U om du vill skriva ut listan med markerade poster till skrivare.
  2. Klicka på knappen Stäng för stänga fönstret och komma tillbaka till fönstret Massuppdatering.

Relaterade avsnitt

Massuppdatera, kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)