Visma Administration 1000

Rensa nypriser, kommando

Väljer kommandot Rensa nypriser kan du plocka bort de nya priser du har lagt in. Väljer du det här visas en bild med frågan om du vill rensa alla nya priser. Ångrar du dig och inte vill utföra kommandot klickar du på Avbryt. Väljer du att klicka på OK tas alla de nya priserna bort. Du kan inte välja det här kommandot om du har gjort priserna definitiva.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)