Skapa avtal, kommando

Nedan beskrivs hur kommandot Skapa avtal fungerar i de programdelar där du kan använda det.

Skapa avtal från kundregistret

Vill du skapa en faktura kan du använda kommandot Skapa avtal. Du når kommandot via kundregistret. När du klickar på kommandot skapas ett avtal för den kund som är blåmarkerad i listan eller den kund du har aktiv i kortläget.

Du behöver inte fylla i kunduppgifterna själv utan det sköter programmet om. Däremot kan du gå in och ändra uppgifterna om det behövs.

Skapa avtal från avtalsmall

Vill du skapa avtal från en avtalsmall kan du använda kommandot Skapa avtal. Du når kommandot via Försäljning - Avtalsmallar. När du klickar på kommandot kan du skapa avtal för alla de kunder som ingår i den kundkategorin som avtalsmallen avser.

När du skapar avtal första gången, kommer samtliga kunder i vald kundkategori att visas i listan. Nästa gång du skapar avtal, kommer listan endast att omfatta kunder som tillkommit i kundkategorin sedan du senast skapade avtal.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.