Visma Administration 1000

Skapa fakturor (avtal), kommando

När du väljer kommandot Skapa fakturor under Försäljning - Avtal - Avtal visas en lista med de avtal som är aktuella att fakturera fram till angivet datum. Dagens datum föreslås, men du kan välja både ett tidigare och ett senare datum om du vill.

Listan kommer alltså endast att visa en rad per avtal, oavsett vilket datum som väljs i Fakturera t o m. På avtalen, fliken Faktureringsplan, finns uppgifter om kommande fakturering och det är datumet för nästa faktura som styr vilka fakturor som visas i listan.

Om det är något avtal i listan du inte vill fakturera nu tar du bort markeringen för det avtalet. Genom att klicka på knappen Markera alla sätter programmet automatiskt en markering för alla avtal som visas i listan. Vill du ta bort alla markeringar klickar du på knappen Avmarkera alla.

Du kan sortera raderna på antingen Avtalsnr, Avtalsmall, Kundnr eller Namn. Klicka på kolumnhuvudet för att sortera på den kolumn du önskar.

När du har valt vilka avtal du ska skapa fakturor för, samt gjort inställningar för fakturadatum, klickar du på knappen Skapa. Fakturorna kommer då automatiskt att skapas och du hamnar i listläget för fakturor. Vill du ångra dig väljer du Avbryt. Då skapas inga fakturor alls.

De fakturor som skapats genom avtal har markeringen Avt i kolumnen Fakturatyp. Fakturorna bearbetar du på vanligt sätt, kontrollerar att allt stämmer, skriver ut dem och journalför dem.

När du skapar fakturor räknas fälten Nästa faktura och Nästa period om på avtalet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...