Skapa faktura, kommando

Nedan beskrivs hur kommandot Skapa faktura fungerar i de programdelar där du kan använda det.

Skapa faktura från kundregistret

Vill du skapa en faktura kan du använda kommandot Skapa faktura. Du når kommandot via kundregistret. När du klickar på kommandot skapas en faktura för den kund som är blåmarkerad i listan eller den kund du har aktiv i kortläget.

Du behöver inte fylla i kunduppgifterna själv utan det sköter programmet om. Däremot kan du gå in och ändra uppgifterna om det behövs.

Skapa faktura från order

Vill du skapa en faktura från en order kan du använda kommandot Skapa faktura. Du når kommandot via Försäljning - Order. Nu skapas en normal faktura med samma uppgifter som på ordern. På bildskärmen visas fakturan. Du kan göra ändringar i den nu om du behöver.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.