Skapa kontantnota, kommando

Nedan beskrivs hur kommandot Skapa kontantnota fungerar i de programdelar där du kan använda det.

Skapa kontantnota från kundregistret

Vill du skapa en kontantnota kan du använda kommandot Skapa kontantnota. Du når kommandot via kundregistret. När du klickar på kommandot skapas en kontantnota för den kund som är blåmarkerad i listan eller den kund du har aktiv i kortläget. Kunduppgifterna förs över till kundfakturan, men du kan ändra uppgifterna om det behövs.

Skapa kontantnota från order

Vill du skapa en kontantnota från en order kan du använda kommandot Skapa kontantnota. Du når kommandot via Försäljning - Order. Nu skapas en kontantnota med samma uppgifter som på ordern. På bildskärmen visas kontantnotan. Du kan göra ändringar i den nu om du behöver.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.