Visma Administration 1000

Skapa leverantörsfaktura, kommando

Kommandot Skapa leverantörsfaktura når du via registret Leverantörer.

Med detta kommando kan du via leverantörsregistret direkt skapa en leverantörsfaktura. Fakturan skapas för den leverantör du har markerad i listläget eller den leverantör du har aktiv i kortläget.

Läs mer i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)