Skapa leverantörsfaktura, kommando

Kommandot Skapa leverantörsfaktura når du via registret Leverantörer.

Med detta kommando kan du via leverantörsregistret direkt skapa en leverantörsfaktura. Fakturan skapas för den leverantör du har markerad i listläget eller den leverantör du har aktiv i kortläget.

Läs mer i avsnittet Registrera leverantörsfaktura.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.