Skapa order, kommando

Nedan beskrivs hur kommandot Skapa order fungerar.

Skapa order från kundregistret

Vill du skapa en order kan du använda kommandot Skapa order. Du når kommandot via kundregistret. När du klickar på kommandot skapas en order för den kund som är blåmarkerad i listan eller den kund du har aktiv i kortläget.

Du behöver inte fylla i kunduppgifterna själv utan det sköter programmet om. Däremot kan du gå in och ändra uppgifterna om det behövs.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.