Skicka till Visma Tid Smart, kommando

Detta kommando visas endast om du har en markering för Visma Tid Smart under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.

Från Visma Administration 1000 kan du föra över artiklar, kunder, projekt och resultatenheter till Visma Tid Smart. Du kan alltså använda kommandot Skicka till Visma Tid Smart i programdelarna Kunder, Artiklar och tjänster, Projekt och Resultatenheter.

De poster som du vill kunna skicka till Visma Tid Smart måste ha en markering i fältet Visma Tid Smart. Fältet finns i respektive register.

När du klickar på Skicka till Visma Tid Smart kontrollerar programmet om det finns några nya eller uppdaterade poster i registret. Har du lagt upp nya poster i något av dessa register i Visma Administration 1000 kommer dessa föras över till Visma Tid Smart och samma sak gäller för uppdaterade poster i artiket- och projektregistret. Har du gjort ändringar på en kund eller en resultatenhet så kommer dessa inte att uppdateras i Visma Tid Smart. Den ändringen får du istället göra i Visma Tid Smart.

Observera att du kan skicka paketartiklar till Visma Tid Smart, men att du däremot inte kan hämta fakturaunderlag från Visma Tid Smart som innehåller paketartiklar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.