Uppdatera månadsfördelning, kommando

Funktionen Uppdatera månadsfördelning använder du när du har ändrat projekttiden efter att du har lagt in kalkyl. Du når kommandot när du står i listläge eller kortläge för registret Projekt.

När du väljer kommandot Uppdatera månadsfördelning visas:

När du vill uppdatera den månadsfördelning du angett i ditt projekt kan du välja mellan att summera månadsfördelningen till projektets totala kalkyl eller att fördela projektets totala kalkyl jämnt över månaderna.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.