Visma Administration 1000

Uppdatera täckningsbidrag, kommando

När du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag kan du uppdatera à-pris, kalkylpris och därmed täckningsbidraget på dina avtal utan att skapa fakturor. När du väljer kommandot hämtas de priser i artikelregistret som har ändrats efter det att avtalet skapades och därefter uppdateras täckningsbidraget.

Har du markerat Kalkylpris ändras inte vid uppdatering i kortläget för avtalsmallen, så uppdateras inte kalkylpriset på avtalet. Ditt försäljningspris uppdateras alltid när du väljer kommandot Uppdatera täckningsbidrag.

Du kan välja kommandot innan du fakturerar eller skriver om ett avtal, om du vill se om de ekonomiska förutsättningarna har ändrats sedan du senast fakturerade kunden.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...