Visma Administration 1000

Utför periodiseringar, kommando

Du hittar kommandot Utför periodiseringar under Bokföring - Verifikationer eller Bokföring - Periodiseringar.

Genom kommandot Utför periodiseringar genomför du de periodiseringar som du tidigare har lagt upp. Ange ett datum för att visa möjliga periodiseringar. De periodiseringar som har ett datum till och med det datumet kommer att utföras.

Du kan avmarkera enskilda periodiseringar genom att ta bort bocken i den högra kolumnen. Kolumnen Verifikationsdatum visar det verifikationsdatum som periodiseringarna kommer att få när de utförs.

Relaterade avsnitt

Periodisering
Skapa periodisering
Ändra periodisering
Makulera periodisering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...