Visma Administration 1000

Visa ändringar, kommando

Kommandot Visa ändringar når du i programdelarna Bokföring - Verifikationer (kortläget), Bokföring - Kontoplan (fliken Spårning) och Bokföring - Projekt (fliken Spårning).

Kommandot är endast tillgängligt om du har valt att arbeta med preliminära verifikationer i företagsinställningarna och har markerat rutan Spara borttagna rader så att de kan visas i efterhand.

När du klickar på Visa ändringar blir kommandot markerat. De verifikationsrader du har tagit bort sedan tidigare visas då som överstrukna och de rader du har lagt till blir understrukna. För att dölja de borttagna raderna klickar du på kommandot en gång till.

Relaterade avsnitt

Bokföring, fliken Verifikationer, företagsinställningar
Verifikationer, kortläge

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...