Visma Administration 1000

Konteringsmallar, kortläge

Programdelen finns under Bokföring - Konteringsmallar.

I kortläget för Konteringsmallar skapar du nya konteringsmallar och ändrar befintliga. Olika delar av arbetsbilden är aktiva beroende på vilken typ av mall du arbetar med. När du skapar en ny mall börjar du med att ange ett id och ett namn. Under Typ av mall väljer du om du vill skapa konteringsmall för bokföring, leverantörsfaktura eller periodisering/fördelning. Därefter aktiveras de fält som behövs för den malltyp du har valt.

När du skapar dina konteringsmallar behöver du inte skapa en komplett kontering. Även om konteringen återkommer löpande kan det finnas någon uppgift som varierar från gång till gång. Variablerna används för att du själv ska kunna fylla i ett värde när konteringsmallen används.

Under Konteringar anger du hur konteringen ska se ut. Kolumnerna Konto, Resultatenhet och Belopp visas alltid. Vilka övriga kolumner som visas beror på de inställningar du har gjort i Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer. Om du t ex har angivit att du ska använda kvantitetsredovisning visas även denna kolumn.

I varje kolumn kan du välja att mata in ett värde eller använda en variabel för att ställa en fråga. I kolumnen Belopp kan du även ange formler. I formlerna kan du använda de fyra räknesätten och formlerna måste ibland omslutas av parenteser. Till höger om valet för variabler finns snabbknappar för plus, minus, multiplikation, division och parenteser.

Med hjälp av knappen Testa, längst ner, kan du testa mallen.

Relaterade avsnitt

Konteringsmallar, listläge
Skapa konteringsmall för löpande bokföring
Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura
Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning
Testa en konteringsmall
Importera konteringsmall
Exportera konteringsmall
Konteringsmallar vid verifikationsregistrering
Konteringsmall vid registrering av leverantörsfakturor
Konteringsmallar vid periodisering/fördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.