Visma Administration 1000

Kontoplan, fliken Kontoplan

Programdelen finns under Bokföring - Kontoplan, fliken Kontoplan.

När du i fönstret för kontoplanen väljer knappen Ändra eller Ny visas kortläget för kontot. Om du väljer knappen Ändra visas det konto som är markerat i listläget. Om du väljer Ny är bilden tom. Du kan också komma till kortläget genom att markera ett konto i listan och därefter välja knappen Kort eller dubbelklicka med musen på det markerade kontot.

Om du lägger upp egna konton måste du kontrollera att alla konton som berör momsrapporten har momsrapportkod. I de kontoplaner som finns i programmet vid leverans är korrekta momsrapportkoder registrerade.

SRU-koden används för att räkenskapsschemat ska bli rätt. I de kontoplaner som medföljer programmet finns SRU-koder angivna för kontona.

Markeringsrutan Aktivt använder du för att ange om konton kan användas för kontering.

Vid Tillåt manuell kontering anger du om det är tillåtet att manuellt kontera kontot eller om det endast ska användas vid automatisk överföring d v s från t ex kund- eller leverantörsreskontran. De konton som normalt berörs är lager, kundfordringar och leverantörsskulder.

Relaterade avsnitt

Kontoplan, listläge
Kontoplan, fliken Spårning
Hur gör jag för att skapa ett nytt konto i min kontoplan?
Byt kontoplan
Exportera kontoplan
Momsrapportkoder i kontoplanen
Skapa ny post

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...