Visma Administration 1000

Kontoplan, listläge

Programdelen finns under Bokföring - Kontoplan.

De färdiga kontoplaner som följer med programmet utgår från BAS-kontogruppens standardkontoplaner. Du kan registrera konton i kontoklass 0, 1-8 och 9. Du utgår lämpligast från någon av de medföljande kontoplanerna och lägger till och tar bort konton för att skapa din egen kontoplan.

Om du själv vill lägga in alla konton i kontoplanen ska du välja Tom kontoplan när du skapar ditt företag.

Under Bokföring - Kontoplan ser du alla konton som finns upplagda. Om du har valt att använda en standardkontoplan finns alla konton som ingår i den med.

Du kan lägga till, ändra, kopiera, visa och ta bort konton. Du kan när som helst lägga till konton. Däremot kan du inte ta bort ett konto om du har ett saldo på kontot eller använt kontot under pågående bokföringsår. Du bör alltså bara börja med de konton du är säker på att du kommer att använda.

När du använder en standarkontoplan finns det säkert en hel del konton du aldrig använder. Du kan ta bort dessa konton om du vill, men ett bättre sätt är att ange vilka konton som ska vara aktiva, d v s ska kunna användas för konteringar. I kolumnen Aktivt ser du vilka konton som är aktiva. För att göra flera konton aktiva på en gång ser du till att de aktuella kontona har en markering i kolumnen Markering, därefter väljer du kommandot Massuppdatera, låser upp och markerar fältet Aktivt och klickar på OK.

Varje bokföringsår har sin egen kontoplan. När du skapar nytt år kopieras föregående års kontoplan in automatiskt och du kan ändra kontoplanen i det nya året om du vill ha några förändringar. Du kan också välja att byta kontoplan när du skapar ett nytt bokföringsår.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll . Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Kontoplan, fliken Kontoplan
Kontoplan, fliken Spårning
Byt kontoplan
Exportera kontoplan
Momsrapportkoder i kontoplanen
Skapa ny post
Kolumninställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)