Visma Administration 1000

Lägg upp konto för periodiseringsfond

Du behöver kunna skilja på periodiseringsfonderna för de olika åren. Kontrollera om kontot för årets periodiseringsfond finns upplagt i din kontoplan. Om inte gör du enligt följande:

  1. Kontrollera att du står i det bokföringsår som periodiseringsfonden avser. I nedre högra hörnet ser du vilket bokföringsår du är inne på.
  2. Välj Arkiv – Bokföringsår - Välj bokföringsår om du behöver byta bokföringsår.
  3. Välj Bokföring - Kontoplan när du står i rätt bokföringsår.
  4. Klicka på Ny i menyraden.

  1. Skriv in kontonumret i fältet Kontonr. Vilket kontonummer du ska använda för din periodiseringsfond hittar du på bas.se. Exempelvis ska periodiseringsfonden för 2013 ha nummer 2123, periodiseringsfonden för 2014 ska ha nummer 2124 osv.
  2. Skriv in Periodiseringsfond och det aktuella årtalet i fältet Benämning.
  3. Ändra kontotypen till Skulder.

Relaterade avsnitt

Kontoplan, listläge
Kontoplan, fliken Kontoplan

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...