Visma Administration 1000

Överför leverantörsuppgifter

Med denna tjänst kan du enkelt kontrollera att du arbetar med aktuella leverantörsuppgifter. Du kan säkerställa att de uppgifter en ny leverantör lämnat stämmer och därmed få ett korrekt och uppdaterat kundregister.  

Du kan nå denna tjänst från leverantörsregistret.

  1. Välj kommandot Kreditupplysning.

Programmet söker direkt på de uppgifter som finns registrerade på leverantören i Visma Administration 1000.
I sökresultatet visas maximalt 25 träffar från respektive register.

  1. Har du fått för få träffar eller fler träffar kan du förfina sökvillkoren och klicka på knappen Sök för att få fram en ny träfflista.
  2. Markera en kund i listan och klicka på knappen Överför uppgifter.
  3. Jämför uppgifterna från sökningen med uppgifterna i ditt leverantörsregister för att se vad du behöver uppdatera i ditt leverantörsregister.
  4. De uppgifter du vill föra över till leverantörsregistret i Visma Administration 1000 ska vara markerade. Ta bort markeringen för uppgifter du inte vill föra över.
  5. Klicka på knappen Överför.
  6. Klicka på knappen OK.

Relaterade avsnitt

Gör en kreditupplysning
Gör en anmärkningskontroll
Överför kunduppgifter
Skapa en bevakning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)