Visma Administration 1000

Överför uppgifter

När du har begärt tjänsten Överför uppgifter visas de senaste uppgifterna om kunden/leverantören som finns registrerade och de uppgifter om kunden/leverantören som finns i ditt register. Därmed kan du jämföra och se om du behöver uppdatera ditt register.

Alla uppgifter till vänster kommer att föras över om du direkt klickar på knappen Överför. Är det någon uppgift som du inte vill föra över till ditt register så kan du bara avmarkera den raden innan du klickar på knappen Överför.

Relaterade avsnitt

Gör en kreditupplysning
Gör en anmärkningskontroll
Överför leverantörsuppgifter
Överför kunduppgifter
Skapa en bevakning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)