Visma Administration 1000

Kunder, fliken Artikeluppgifter

Programdelen finns under Försäljning - Kunder, fliken Artikeluppgifter.

På den här fliken kan du koppla ihop dina artikelnummer med kundens egna artikelnummer. Om du inte vill lägga in kundens artikelnummer här kan du även göra det manuellt på varje rad i dokumentet.

Om du vill att kolumnen med kundens artikelnummer ska visas när du arbetar med order och kundfakturor markerar du Visa kolumn för kundens artikelnummer under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Dokumentinställningar.

Relaterade avsnitt

Kunder, listläge
Kunder, fliken Grunduppgifter
Kunder, fliken Fler uppgifter
Kunder, fliken Sms/e-post
Kunder, fliken Utskriftsval
Kunder, fliken Statistik
Kunder, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)