Visma Administration 1000

Kunder, fliken Fler uppgifter

Programdelen finns under Försäljning - Kunder, fliken Fler uppgifter.

På den här fliken kan du lägga in ytterligare uppgifter om kunden. Det handlar framförallt om uppgifter och val för betalning och leverans. Här anger du t ex vilken prislista som ska gälla eller om ett rabattavtal ska kopplas till kunden.

Om du väljer ett rabattavtal styr det vilken prislista som ska användas och vilka villkor som gäller. Därför kan du varken ange prislista, fakturarabatt eller radrabatt när du har valt ett rabattavtal.

Relaterade avsnitt

Kunder, listläge
Kunder, fliken Grunduppgifter
Kunder, fliken Sms/e-post
Kunder, fliken Utskriftsval
Kunder, fliken Artikeluppgifter
Kunder, fliken Statistik
Kunder, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...