Kunder, fliken Grunduppgifter

Programdelen finns under Försäljning - Kunder, fliken Grunduppgifter.

På den här fliken i kortläget lägger du in grunduppgifterna för kunden. Du kan enkelt och smidigt få in korrekta adressuppgifter för din kund genom att klicka på Hämta adress.

Kundkategorier, är ett bra sätt att skilja mellan olika typer av kunder, t ex för att kunna ta fram statistik. Du kan koppla någon av kundkategorierna som finns upplagda till den här kunden. Vill du lägga upp en ny kategori kan du göra det direkt från den dialogruta som visas när du klickar på listknappen. Distrikt och Säljare fungerar på samma sätt.

Relaterade avsnitt

Kunder, listläge
Kunder, fliken Fler uppgifter
Kunder, fliken Sms/e-post
Kunder, fliken Utskriftsval
Kunder, fliken Artikeluppgifter
Kunder, fliken Statistik
Kunder, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando
Skapa ny post

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.