Kunder, listläge

Programdelen finns under Försäljning - Kunder.

I listan Kunder kan du bläddra och söka bland dina kunder. Kolumnen Markering använder du för att markera en eller flera kunder. Du kan välja om du vill arbeta med dina kunder i listläge eller kortläge genom knapparna Lista eller Kort.

För att lägga upp nya kunder klickar du på knappen Ny, se avsnittet Skapa ny post. Läs mer om de fält du kan fylla i för kunden i avsnittet Kunder, fliken Grunduppgifter.

Du kan redan från den här bilden göra utskrifter.

Undvik att radera en kund som har köpt något under innevarande år. Gör du det blir försäljningsstatistiken fel eftersom även den raderas för kunden. Du kan inte radera en kund som är kopplad till ett dokument (t ex en faktura) som inte är slutbehandlat.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Kunder, fliken Grunduppgifter
Kunder, fliken Fler uppgifter
Kunder, fliken Sms/e-post
Kunder, fliken Utskriftsval
Kunder, fliken Artikeluppgifter
Kunder, fliken Statistik
Kunder, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando
Kolumninställningar
Skapa ny post

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.