Visma Administration 1000

Kunder, fliken Spårning

Programdelen finns under Försäljning - Kunder, fliken Spårning.

Under fliken Spårning kan du se vilka dokument som är registrerade på kunden. Vilka kolumner som visas i tabellen beror på vilket spårningsval du gör. Tabellen sorteras i fallande ordning efter den vänstra kolumnen. Det innebär att det senast skapade dokumentet eller den senast gjorda transaktionen alltid hamnar överst. Vill du titta på ett enskilt dokument eller transaktion dubbelklickar du på den aktuella raden i tabellen.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll . Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Kunder, listläge
Kunder, fliken Grunduppgifter
Kunder, fliken Fler uppgifter
Kunder, fliken Sms/e-post
Kunder, fliken Utskriftsval
Kunder, fliken Artikeluppgifter
Kunder, fliken Statistik
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)