Kontoplaner

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer.

De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag. Varje år kommer det en ny BAS-kontoplan för respektive bolagstyp. Förutom dessa baskontoplaner innehåller programmet även ett antal specialanpassade kontoplaner, se nedan. Till varje kontoplan finns en beskrivning och en pdf som visar vilka konton som ingår.

Vi rekommenderar att du alltid väljer den senaste kontoplanen för den kontoplanstyp du väljer när du skapar nytt år för ett nytt företag.

Du kan också välja formen Tom kontoplan för varje kontoplanstyp. Då skapas ett år med en helt tom kontoplan där du får lägga upp alla konton själv från början.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.