Visma Administration 1000

Ladda ner mallar

Här beskrivs hur du laddar ner mallar till ditt program. Vilka mallar du kan ladda ner hittar du i avsnittet Mallar för nedladdning.

  1. Leta upp den mall du vill laddar ner i avsnittet Mallar för nedladdning och klicka på länken Ladda ner.

Beroende av vilken webbläsare du har kan nästa steg se ut på två olika sätt. Antingen får du en fråga om var du vill spara mallen (läs punkt 2), eller sparas den automatiskt i din förvalda mapp för hämtade filer (läs punkt 4).

  1. Om du får frågan var du vill spara mallen ska du spara den i programmets mapp för mallar. Sökvägen ser du i programmet under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar.

Om du inte ändrade inställningarna i installationen är sökvägen exempelvis C:\ProgramData\SPCS\\Gemensamma filer.

Du kan även kopiera sökvägen under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar. Enklast är att göra så här:

  1. Öppna ditt program och välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar.
  2. Markera sökvägen som visas ovanför tabellen och tryck Ctrl+C för att kopiera den.
  3. Växla tillbaka till sparadialogen och tryck Ctrl+V för att klistra in den.
  1. Om du inte får välja var du vill spara mallen måste du kopiera den till rätt ställe själv när den hämtats. I punkt 2 ser du hur du hittar rätt sökväg.

Nu finns mallen tillgänglig i ditt program. Eventuellt måste du stänga dialogfönstret för mallar i programmet och sedan återvända via menyn för att även den nya mallen ska visas i listan.

  1. För att mallen ska användas vid utskrift måste du hämta den under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...