Visma Administration 1000

Ladda ner återrapporteringsfil för övningsbolag

Från och med version 2017.1 följer det med en säkerhetskopia av övningsbolaget. Denna ligger i mappen Gemensamma filer - Backup_Ovnbol. Säkerhetskopian kan du installera via Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia om det är så att du vill få tillbaka ett övningsbolag så som det såg ut när du senast installerade ditt program.

Återrapporteringsfil - inbetalning

Du kan se hur återrapportering för inbetalningar ser ut genom att läsa in filen nedan. Filen fungerar till ovanstående övningsbolag för Visma Administration 1000.

  1. Högerklicka på återrapporteringsfilen och spara den i C:\SPCSFiler.
  2. Gå in i programmet, öppna ditt övningsbolag och välj Betalningar - Återrapportering inbetalningar.
  3. Välj kommandot Läs in återrapporteringsfil.
  4. Markera filen och välj Öppna.

Återrapporteringsfil - utbetalning

Du kan se hur återrapportering för utbetalningar ser ut genom att läsa in filen nedan. Filen fungerar till ovanstående övningsbolag för Visma Administration 1000.

  1. Högerklicka på återrapporteringsfilen och spara den i C:\SPCSFiler.
  2. Gå in i programmet, öppna ditt övningsbolag och välj BetalningarUtbetalningar.
  3. Välj kommandot Läs in återrapporteringsfil.
  4. Markera filen och välj Öppna.

Relaterade avsnitt

Installationsanvisning
Aktivera Visma Administration 1000
Arbeta i nätverk
Vanliga frågor och svar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...